Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Kategoria:
Adres:
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
Muzealna 4
48-316 Łambinowice, Polska
Regiony:
Wiek:
Na pogodę:

Warto dzieciom tłumaczyć historię Polski, nie unikać trudnych i bolesnych tematów, a do takich należą nasze losy podczas II wojny światowej. Miejscem, które w tych rozmowach pomoże, jest Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu. Znajduje się ono w Łambinowicach.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych to prężnie działająca instytucja, które zachowuje od zapomnienia bolesną stronę historii nie tylko polskiego narodu. Znajdują się tutaj 4 stałe ekspozycje. "W niewoli niemieckiej" pokazane są losy jeńców różnych narodowości, którzy w trakcie II wojny światowej trafili do niemieckiej niewoli. Wystawa opiera się w dużej mierze na prezentacji multimedialnej.

Osobną część poświęcono "Obozom niemieckim w Lamsdorf/Łambinowicach 1870-1945". Pokazana jest historia tutejszych obozów jenieckich z czasów wojny prusko-francuskiej i obu wojen światowych.

Osobą część stanowi ta związana z "Jeńcami polskimi w ZSRR", można tu dowiedzieć się więcej między innymi o zbrodni katyńskiej.