Dom Kata

Kategoria:
Adres:
Dom Kata
Wojska Polskiego
48-370 Paczków, Polska
Wiek:
Na pogodę:

Dzieci lubią miejsce owiane tajemnicą, wokół których krążą pewne legendy. Jednym z nich jest Dom Kata w Paczkowie. Obok murów obronnych i kościoła warownego to jeden z najważniejszych symboli miasta. Już sama jego architektura warta jest bliższego poznania. Dom Kata został wzniesiony metodą muru pruskiego. Stoi niedaleko rynku.

Dom Kata w Paczkowie powstał w XVIII wieku i jak głosi legenda mieszkał w nim kat ze swoją rodziną. Za takim poglądem przemawia fakt, że znajduje się on niedaleko cmentarza i właśnie w tej okolicy usytuowana była pierwsza szubienica. Podanie mówi, że kat nie przeprowadzał egzekucji w Paczkowie, unikając w ten sposób linczu.

Obecnie we wnętrzu domu działa Centrum Informacji Turystycznej, planowane jest także otwarcie Izby Pamięci, w której będą odbywać się  między innymi warsztaty artystyczne.