Dom Przyrodnika

Kategoria:
Adres:
Dom Przyrodnika
Bogusławskiego 18
43-300 Bielsko-Biała, Polska
Wiek:
Na pogodę:

W Bielsku-Białej znajduje się miejsce niezwykle osobliwe. Z pewnością zaciekawi ono dzieci ale i ich opiekunów. W Domu Przyrodnika można zobaczyć niezwykłe okazy zwierząt wypreparowanych jak i żywych. Na szczególną uwagę zasługuje kolekcja egzotycznych motyli jak i żyjące w zagrodach zwierzęta leśne.

Dom Przyrodnika jest prywatnym muzeum, gdzie zobaczyć można ok. 450 egzemplarzy wypreparowanych ssaków i ptaków. Część z nich pokazana jest wraz z gniazdami i jajami. Jest tu także imponująca kolekcja ok. 1200 gatunków krajowych i egzotycznych chrząszczy i motyli.

Nie brakuje także żywego inwentarza.  Na terenie posesji żyję sarny, kozy, zające, bażanty, szynszyle i króliki. O ekspozycji i swoich podopiecznych ciekawie opowiada opiekun tego miejsca. Dom Przyrodnika można odwiedzać we wtorki, czwartki i niedziele.