Dom Tkacza

Kategoria:
Adres:
Dom Tkacza
Sobieskiego 51
43-300 Bielsko-Biała, Polska
Wiek:
Na pogodę:

Chcąc pokazać dzieciom, jak wiele się zmieniło w sumie krótkim czasie, warto przy okazji wizyty w Bielsku-Białej odwiedzić Dom Tkacza. W miejscu tym zobaczymy jak jeszcze na początku XX wieku funkcjonowali sukiennicy, rzemieślnicy miejscy.

Dom Tkacza to miejsce, gdzie podjęto się próby zrekonstruowania domu mistrza cechowego, człowieka, który reprezentował najwyższą władzę cechową. To miejsce pokazuje ostatnie lata świetności ręcznej wytwórczości nim nie została ona wyparta przez warsztaty mechaniczne. Mamy tu niepowtarzalną okazję zobaczyć na czym polegała istota pracy rzemieślnika miejskiego.

Wnętrze domu podzielone jest na dwie części - tą związaną z pracą zawodową i tą mieszkalną. Można zobaczyć, jakie narzędzia były w użyciu przez II wojną światową, jak radzono sobie z przygotowywaniem posiłków. To szczególnie dla małych dzieci jest dużym treningiem wyobraźni.

Ciekawa jest sama architektura tego miejsca, jest to przykład drewnianego budownictwa miejskiego.