Kościół św. Michała Archanioła

Adres:
Kościół św. Michała Archanioła
Tadeusza Kościuszki
Katowice, Polska
Regiony:
Wiek:
Na pogodę:

Chcąc zaszczepić w dzieciach zainteresowanie ważnym budowlami znajdującymi się na terenie Górnego Śląska, przy okazji wizyty w Katowicach warto odwiedzić tutejszy Park Kościuszki i Kościół pw. św. Michała Archanioła. Jest to drewniana budowla, która pierwotnie stała w Syryni i pochodzi z XVI wieku. Wyróżnia się na tle innych budowli tego typu w regionie za sprawą swojego jednonawowego układu.

Kościół pw. św. Michała Archanioła obecnie jest filią Muzeum Historii Katowic. Budowla ta bardziej przypomina kaplicę. Najważniejszą część stanowi nawa i prezbiterium. Warto zwrócić uwagę na konstrukcję, z jakiej składa się prezbiterium, ma ona charakter wieńcowy, na zrąb i wykonana jest z sosnowych bali połączonych na tak zwany zamek.

Na uwagę zasługuje pomieszczenie wypełniające przestrzeń między nawą a węższym prezbiterium. Jest to zakrystia. Została ona dobudowana w późniejszym czasie, podobnie jak kruchta oraz kaplica. Obserwując dachy tych dobudowanych części możemy zobaczyć, na czym polega tak zwany układ śląski. Każdy z nich kryty był osobno.