Muzeum Regionalne w Oleśnie

Kategoria:
Adres:
Muzeum Regionalne w Oleśnie
Jaronia 7
46-300 Olesno, Polska
Regiony:
Wiek:
Na pogodę:

Chcąc się dowiedzieć więcej na temat Ziemi Oleskiej warto odwiedzić całą rodziną tutejsze Muzeum Regionalne. Na uwagę zasługuje już kamienica, w której funkcjonuje placówka, jest to XVIII-wieczna kamienica utrzymana w stylu barokowym. Samo muzeum gromadzi przedmioty związane z kulturą materialną regionu. Skupia się na dziale archeologicznym, etnograficznym i historycznym.

Muzeum Regionalne w Oleśnie ma swoje stałe ekspozycje. Jedna z wystaw prezentuje kompletnie urządzoną izbę oleską. Ważną część zbiorów etnograficznych stanowią narzędzia rolnicze i rzemieślnicze. Nie brakuje także eksponatów pokazujących dorobek miejscowych twórców.

Chcąc poznać historię miasta, warto zapoznać się z działem historycznym. Na uwagę zasługuje także izba leśno-łowiecka, nad którą opiekę sprawuje Nadleśnictwo Olesno. Można tutaj zobaczyć, co najbardziej zainteresuje dzieci, spreparowane zwierzęta, pędy drzew, szyszki i eksponaty dotyczące pracy leśnika.