Pożydowski Dom Modlitwy w Bramie Cukermanów

Kategoria:
Adres:
Pożydowski Dom Modlitwy w Bramie Cukermanów
Hugona Kołłątaja 24/28
Będzin, Polska
Regiony:
Wiek:
Na pogodę:

Chcąc pokazać dzieciom i uświadomić młodzieży, że przed II wojną światową społeczność żydowska stanowiła ważną i liczną część społeczeństwa polskiego warto odwiedzić Pożydowski Dom Modlitwy w Bramie Cukermana w Będzinie. W tym śląskim mieście przed 1939 roku gmina żydowska liczyła niespełna 30 tysięcy mieszkańców, co stanowiło ponad 50 procent będzinian.

Dom modlitwy w tym miejscu był jednym z wielu w mieście. Synagoga mieściła się na Wzgórzu Zamkowym i nie była wstanie pomieścić wszystkich Żydów, w powstających domach modlitw odbywały się także zajęcia w ramach szkoły religii. Dom w Bramie Cukermana najprawdopodobniej powstał na przełomie lat 20 i 30-tych XX wieku.

Po II wojnie światowej świątynie żydowskie były zniszczone, te które się ostały zaadoptowano na pomieszczenia gospodarcze i mieszkalne. Podobny los spotkał Dom Modlitwy w Bramie Cukermanna. Obecnie można zobaczyć oryginalne malowidła ścienne, jedyne pozostałości po domu modlitwy.