Rezerwat Łężczok

Kategoria:
Adres:
Rezerwat Łężczok
Babice, Polska
Wiek:
Na pogodę:

Dzieci warto uwrażliwiać na przyrodę, wyjaśniać zagadnienia ekologii. Miejscem, które warto rodzinnie odwiedzić jest rezerwat przyrody Łężczok.  Większą część tego rezerwatu stanowią stawy. Sceneria tutaj jest niezwykle urokliwa za sprawą znajdujących się tu lasów, dróg i sąsiadujących z nimi pól uprawnych i użytków zielonych.

Rezerwat ten ma charakter leśno-stawowy i zaliczany jest do jednych z nielicznych ostoi naturalnej roślinności w dolinie górnej Odry. Znajduje się on między Raciborzem a Nędzą. Jest tu jedna z nielicznych w Polsce możliwości zobaczenia lasu łęgowego. Na uwagę znajduje jego lokalizacja. Znajduje się on naprzeciw historycznej Bramu Morawskiej, która stanowiła niegdyś ważną trasę komunikacji, także migracji roślin i zwierząt z południa na północ.

Rezerwat znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielskich". Warto odwiedzić to miejsce i zobaczyć jak zmienia się w zależności od pory roku. Tu czas płynie inaczej.