Rynek w Bielsku Białej

Kategoria:
Adres:
Rynek w Bielsku Białej
Rynek
Bielsko-Biała, Polska
Wiek:
Na pogodę:

Przy okazji wizyty w Bielsku-Białej warto odwiedzić tutejszy rynek, który od połowy XX wieku znajduje się w rejestrze zabytków. Rynek ten administracyjnie należy do dzielnicy Śródmieście Bielsko i stanowi główny plac starego miasta.

Rynek w Bielsku-Białej nie zmienia się od XII wieku. Dominują tu zabudowania pochodzące z XVII i XVIII wieku. Wszystkie kamienice mają status zabytku. Dziś miejsce to pełni funkcję reprezentacyjną w mieście. W średniowieczu koncentrowało się tutaj życie społeczno-gospodarcze miasta.

W centralnej części rynku znajduje się fontanna z rzeźbą Neptuna. Można tu także zobaczyć, podświetlaną wieczorem, makietę całego placu. Jest tutaj także kopia XIX-wiecznego pomnika św. Jana Nepomucena. Oryginał znajduje się w katerze św. Mikołaja. Na uwagę zasługuje ekspozycja archeologiczne. Przesz szkło pancerne można oglądać fundamenty XVII-wiecznej wagi miejskiej, kamiennej studni a także relikty dawnej zabudowy tego miejsca.