Rynek w Mysłowicach

Kategoria:
Adres:
Rynek w Mysłowicach
Rynek
Mysłowice, Polska
Regiony:
Wiek:
Na pogodę:

Warto odwiedzić Mysłowice i tutejszy rynek. Jest to miejsce mogące pochwalić się regularnym kształtem wzorowanym na lokalnych rynkach w czasach średniowiecza. Pierwotnie budowle otaczające rynek były drewniane i stanowiły je przede wszystkim piętrowe domy z podcieniami. Pierwsza wzmianka o rynku w Mysłowicach pochodzi z 1301 roku.

Warto uruchomić wyobraźnie i spróbować zobaczyć, jak wyglądało to miejsce, gdy odbywały się tu jarmarki i tradycyjny targ. Płyta główna wypełniona była straganami. W latach świetności, czyli na przełomie XIX i XX wieku, rynek w Mysłowicach wyłożony był w całości kostką brukową.

Obecnie władze miasta próbują przywrócić temu miejscu dawny blask, powstała nowa fontanna, w okresie wakacyjnym miejsce to tętni życiem do późnych godzin wieczornych, kiedy wokół rynku przy tutejszych restauracjach i pubach działają ogródki letnie.