Sanktuarium świętej Anny Samotrzeciej

Kategoria:
Adres:
Sanktuarium świętej Anny Samotrzeciej
Klasztorna
47-154 Góra Świętej Anny, Polska
Wiek:
Na pogodę:

Miejscem o niezwykle ciekawej historii jest sanktuarium św. Anny znajdujące się na Górze św. Anny. Już samo ukształtowanie terenu, fakt, że świątynia znajduje się na najwyższym wzniesieniu grzbietu Chełmna na Wyżynie Śląskiej, czyni to miejsce ciekawym pod względem krajobrazowym. Na terenie góry wytyczono rezerwat przyrody.

Zanim na Górze św. Anny powstało sanktuarium św. Anny stała tu pogańska świątynia. Od XV wieku znajdują się tu relikwie św. Anny Samotrzeciej. Obecnie stoi tu bazylika i sanktuarium a także franciszkański zespół klasztorny. Na uwagę zasługuje pochodzący z I połowy XVIII wieku Rajski Plac - dziedziniec arkadowy, na którym stoi 15 mających ponad sto lat konfesjonałów. Atrakcją jest także grota, która powstała na wzór tej znajdującej się w Lourdes. Popularnością wśród pielgrzymów cieszą się także kaplice kalwaryjne, które powstały na początku XVIII wieku. Jest ich tu 40.

Od XVIII wieku Góra św. Anny jest ważnym centrum pielgrzymkowym.