Teatr Śląski

Kategoria:
Adres:
Teatr Śląski
Rynek 10
40-003 Katowice, Polska
Regiony:
Wiek:
Na pogodę:

Dzieci i młodzież warto oswajać z teatrem. Miejscem, niezwykle ciekawym już ze względu na walory architektoniczne samego budynku jak i wartościowy repertuar prezentowany wewnątrz jest Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. Placówka ta jest największą sceną dramatyczną Górnego Śląska, pokazuje klasykę jak i sięga po współczesne kreacje teatralne.

Teatr Śląski powstał na fundamentach powstałego na początku XX wieku teatru niemieckiego. Po powrocie Śląska do Polski w budynku tym powstał Teatr Polski. Miejsce to pełniło po II wojnie światowej rolę sceny narodowej na Śląsku. Na Scenie Dużej prezentowana jest dziś klasyka polska i światowa. Scena Kameralna przedstawia przede wszystkim współczesne dramaty. Działa także Scena w Malarni.

Na uwagę zasługują także wystawy plastyczne o tematyce teatralnej, jakie są prezentowane w foyer Dużej Sceny i Sceny Kameralnej. Śledząc repertuar z pewnością każdy znajdzie tu coś, co go zainteresuje.