Trójstyk

Adres:
Trójstyk
Jaworzynka, Polska
Wiek:
Na pogodę:

Niezwykłych wrażeń nie tylko dzieciom dostarczy wizyta na Trójstyku w Beskidzie Śląskim. Jest to miejsce, gdzie w jednym momencie można znajdować się w trzech państwach - Polsce, Czechach i Słowacji. Hrčavy, Istebna i Čierne - granice tych miejscowości stanowią także granice państw.

Trójstyk znajduje się na głębokości 8 metrów w szerokim na 34 metry wąwozie potoku i tworzy środek okręgu opisanego na wierzchołku trójkąta równoramiennego. Miejsce to jest oznaczone specjalnym posągiem.

Jest to przestrzeń niezwykła także pod względem krajobrazowym i kulturowym. W szczególne dni spotykają się tutaj na specjalnych uroczystościach Polacy, Słowacy i Czesi. Chętnie tutaj muzykują górale ze wszystkich stron granicy.