Zamek Bobolice

Kategoria:
Adres:
Zamek Bobolice
Bobolice, Polska
Wiek:
Na pogodę:

Miejscem niezwykłym na Szlaku Orlich Gniazd jest Królewski Zamek Bobolice. Warto odwiedzić to miejsce wspólnie z dziećmi, pokazać im rozwiązania, po jakie sięgali nasi przodkowie wykorzystując naturalne ukształtowanie terenu. Zamek ten powstał za panowania Kazimierza Wielkiego w połowie XIV wieku. Był częścią systemu obronnego warowni broniących zachodniej granicy państwa.

Zamek wzniesiony został na wysokiej skale, co stanowiło doskonały punkt obserwacyjny, jednocześnie możliwy był kontakt z rycerzami z pobliskiego Zamku Mirów. Pierwszy raz zamek Bobolice został zdobyty pod koniec XVI wieku w trakcie najazdu Habsburgów na ziemie polskie. W połowie XVII wieku dzieła zniszczenia dopełnili Szwedzi.

W XIX wieku zamek ograbiono z ukrytego w nim skarbu i do reszty zniszczono. Legenda głosi, że główna część skarbu wciąż jest do odkrycia, najpewniej w tunelu łączącym zamek z zamkiem Mirów.

Obecnie zamek wrócił do właścicieli, którzy chcą mu przywrócić dawną świetność i udostępnić go dla zwiedzających.