Zamek Ostrężnik

Kategoria:
Adres:
Zamek Ostrężnik
Ostrężnik
Żarki, Polska
Wiek:
Na pogodę:

Dzieci lubią miejsca tajemnicze a takim jest zamek, a w zasadzie ruiny, znajdujące się niedaleko Ostrężnicy. Aby tam dojść należy wspiąć się na wzgórze porośnięte lesem. O miejscu tym krążą legendy, gdyż o jego istnieniu zachowały się jedynie wzmianki  w kronikach.

Zamek, którego ruiny zachowały się do dziś, najprawdopodobniej pochodzi z XIV wieku. Jedna z legend mówi, że tak niewiele o nim wiadomo, ponieważ służył jako więzienie dla wielmożnych panów i informacje o nim były tajne. Istnieje także pogląd, że był siedzibą rycerzy - rabusiów.

Na podstawie zachowanych fragmentów przypuszcza się, że zamek składał się  z zamku górnego i dolnego, posiadał dwa podzamcza i otoczony był fosą. Zamek dolny otoczony był kamiennym murem. Zamek górny posiadał dziedziniec, przed mirami stała czworoboczna baszta.

Obecnie teren ruin zarósł lasem. W skale, na której wzniesiona była warownia znajduje się Jaskinia Ostrężnicka. Miejscowi wierzą, że zasypani zostali w niej rabusie ze swoimi łupami.