Zamek w Będzinie

Kategoria:
Adres:
Zamek w Będzinie
Zamkowa 1
42-500 Będzin, Polska
Regiony:
Wiek:
Na pogodę:

Jednym z zamków, które znalazły się na trasie ważnych szlaków komunikacyjnych, jest zamek w Będzinie. Pochodzi on z XIV wieku i znajduje się na wysokiej skarpie na lewym brzegu Czarnej Przemszy. Jest przykładem budownictwa obronnego. Stanowił ważny element systemu obronnego zachodniej granicy Polski przed atakami ze strony Śląska i Czech.

Zamek poprzez swój obronny charakter sprawował pieczę nad bezpieczeństwem wodnych i lądowych dróg handlowych, w tym nad traktem handlowym ze Śląska do Krakowa. Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z I połowy XIV wieku.

Na zamku gościli między innymi w XIV wieku cesarz niemiecki Karol IV, w XVI wieku król Polski Henryk Walezy, a w XVII wieku Jan III Sobieski i August Mocny.

Co roku w ostatnią niedzielę września odbywają się Strzelania Zamkowe z Broni Czarnoprochowej i Pneumatycznej. Przy zamku działa Bractwo Rycerskie Zamku Będzin organizujące turnieje rycerskie w trakcie licznych imprez i spotkań plenerowych.